ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ I ARCHIWISTYKA - moduły

 

MODUŁ: ARCHIWISTYKA I ARCHIWOZNAWSTWO - przedmioty:

 • Podstawy archiwistyki
 • Dzieje kancelarii i archiwów
 • Gromadzenie i kształtowanie zasobu archiwalnego
 • Metodyka opracowywania zasobu archiwalnego
 • Problematyka konserwacji, przechowywania i udostępniania archiwaliów
 • Prawne aspekty archiwistyki
 • Nowoczesne metody zarządzania dokumentacją
 • Objazd naukowy jednodniowy

 

MODUŁ: TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE W PRACY KANCELARYJNO-ARCHIWALNEJ - przedmioty:

 • Programy tekstowe i graficzne w kancelarii i archiwum
 • Gromadzenie, analiza i opracowanie danych kwantytatywnych
 • Elektroniczna obsługa kancelarii i archiwum

 

MODUŁ: ELEMENTY ZARZĄDZANIA I ADMINISTROWANIA INSTYTUCJAMI - przedmioty:

 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Problemy organizacji i zarządzania instytucją

 

MODUŁ: EDYTORSTWO HISTORYCZNE - przedmioty:

 • Metody i techniki przetwarzania tekstu komputerowego
 • Wiedza o książce, prasie i bibliotece
 • Procedury i zasady wydawnicze

 

MODUŁ: HISTORIA I USTRÓJ - przedmioty:

 • Historia polityczna i społeczna
 • Historia państw i ustrojów

 

W programie studiów przewidziane są również seminaria licencjackie.

 

Jeśli potrzebujesz więcej szczegółowych informacji na temat programu pisz na adres: tonowi@kul.pl

 


STRONA GŁÓWNA

CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU

SYLWETKA ABSOLWENTA

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

PRAKTYKI I STAŻE ZAWODOWE

WSPÓŁPRACA Z INTERESARIUSZAMI ZEWNĘTRZNYMI

WARUNKI REKRUTACJI


DO POBRANIA
PLAKAT          FOLDER
Autor: Tomasz Nowicki
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2014, godz. 10:25 - Tomasz Nowicki