PROGRAM STUDIÓW

Rok I
Filozofia stosunków międzynarodowych
Geografia polityczna i ekonomiczna
Historia stosunków międzynarodowych
Język obcy nowożytny
Kultura życia jako cel stosunków międzynarodowych
Logika formalna, semiotyka i elementy metodologii nauk
Mikroekonomia
Podstawy socjologii
Podstawy ustrojowe państwa
Podstawy zarządzania
Polityka gospodarcza
Retoryka i erystyka
Wstęp do nauki o państwie i prawie
Wybrane zagadnienia prawa karnego
Wychowanie fizyczne
Zarys prawa cywilnego

Rok II
Bezpieczeństwo ekonomiczne państw
Euromarketing
Finanse i bankowość
Fundusze europejskie
Globalne problemy ochrony środowiska
Handel międzynarodowy
Informatyka
Język obcy nowożytny
Komunikacja międzynarodowa
Makroekonomia
Międzynarodowa ochrona praw człowieka
Międzynarodowa polityka gospodarcza
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Międzynarodowe stosunki polityczne
Polityka zagraniczna Polski
Prawa dziecka w świetle standardów prawa międzynarodowego
Prawno - międzynarodowa ochrona kobiet
Prawo dyplomatyczne i konsularne
Prawo międzynarodowe publiczne
Religie w stosunkach międzynarodowych
Statystyka
Wizerunek firmy na rynku międzynarodowym
Współczesne systemy polityczne
Współpraca międzynarodowa i transgraniczna
Wybrane systemy konstytucyjne państw zachodnich
Zobowiązania międzynarodowe Polski

Rok III
Europejska polityka regionalna
Geopolityka
Instytucjonalizacja współpracy transgranicznej
Integracja europejska
Marketing w Krajach Europy Wschodniej i Azji
Międzynarodowe stosunki kulturalne
Migracje we współczesnym świecie
Negocjacje i mediacja w Unii Europejskiej
Ochrona własności intelektualnej
Organizacje międzynarodowe
Organy ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego w Unii Europejskiej
Problemy stabilizacji i rozwoju państw Afryki
Służba zagraniczna
Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej
Sztuka jako pomost między kulturami
Terroryzm międzynarodowy
Współczesna historia gospodarcza Europy
Współpraca międzynarodowa i transgraniczna
Współpraca międzynarodowa w sprawach karnych i cywilnych
Zarządzanie w organizacjach międzynarodowych

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2008, godz. 12:18 - Liliana Kycia