Program studiów obejmuje:


wykłady

  • obowiązkowe dla wszystkich studentów
  • monograficzne (fakultatywne), wybierane przez studentów zgodnie z ich osobistymi zainteresowaniami

 

konwersatoria

  • obowiązkowe dla wszystkich studentów


seminaria magisterskie

  • wybierane zgodnie z zainteresowaniami studentów

 

Charakterystyka sposobu uzyskiwania zaliczeń

 

  • Zaliczenie jednego roku odpowiada 60 punktom ECTS (podczas 2 lat studiów student musi zaliczyć zajęcia za minimum 120 punktów)
  • Wykłady, ćwiczenia i konwersatoria są zaliczane na ocenę; seminaria są akceptowane przez osobę prowadzącą na podstawie aktualnego poziomu zaawansowania pracy magisterskiej
  • W ramach ćwiczeń studenta obowiązują prace zaliczeniowe w postaci: recenzji książki lub artykułu, referatu, prezentacji itp.
  • Podczas studiów student jest zobowiązany do napisania pracy seminaryjnej - magisterskiej (II rok) oraz uzupełnienia różnic programowych (studenci po studiach zawodowych innych niż socjologia KUL)

 

ZOBACZ PROGRAM ZAJĘĆ!

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2012, godz. 01:50 - Tomasz Peciakowski