Program na rok akademicki 2013 / 2014

ROK I

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

L. godz. w sem.

Forma zal.

L. godz. w sem.

Forma zal

Wykłady obowiązkowe

1.

Geografia i Arche­o­lo­gia biblijna

30

E

-

-

Dr hab. K. Mielcarek

2.

Historia Nowego Testamentu

30

E

Ks. prof. dr hab. W. Rakocy

3.

Historia Starego Testamentu

30

E

Ks. dr A. Piwowar

4.

Metodologia biblijna

30

E

Ks. prof. dr hab. W. Rakocy

5.

Morfologia języka greckiego

75

Zbo

75

E

Ks. dr A. Piwowar

6.

Morfologia języka he­brajskiego

75

Zbo

75

E

Ks. dr H. Drawnel

Dwa seminaria obowiązkowe

(jedno u promotora i drugie u innego profesora) 

1.

Biblia w życiu i misji Kościoła (proforystyka biblijna)

30

Zbo

30

Zbo

ks. dr hab. S. Haręzga, prof. KUL

2.

Egzegeza ksiąg histo­rycz­nych i dydaktycznych

30

Zbo

30

Zbo

Ks. prof. dr hab. A. Tronina

3.

Hermeneutyka biblijna "Biblia dzisiaj"

30

Zbo

30

Zbo

Ks. dr hab. S. Szymik, prof. KUL

4.

Księgi historycz­ne Starego Testamentu

30

Zbo

30

Zbo

Ks. dr hab. D. Dziadosz

5.

Księgi prorockie Starego Testamentu

30

Zbo

30

Zbo

Ks. dr hab. W. Pikor

6.

Literatura Międzytesta­men­tal­na i nauki pomocnicze bi­bli­styki

30

Zbo

30

Zbo

Ks. dr hab. M. Wróbel, prof. KUL

7.

Pisma Pawłowe

30

Zbo

30

Zbo

Ks. prof. dr hab. W. Rakocy

8.

Teologia biblijna Nowego Testamentu

30

Zbo

30

Zbo

Ks. prof. dr hab. H. Witczyk

9.

Teologia biblijna Starego Testamentu

30

Zbo

30

Zbo

Dr hab. K. Mielcarek

 

ROK II

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

L. godz. w sem.

Forma zal. /

L. godz. w sem.

Forma zal.

Wykłady obowiązkowe

1. A oni zwyciężyli" (Ap 12,11). Teologia męczeństwa w Apokalipsie św. Jana 15 Zbo 15 E Ks. dr hab. S. Haręzga, prof. KUL

2.

Apokaliptyka żydowska

30 E    

Ks. dr hab. M. Wróbel, prof. KUL

3.

Hermeneutyka biblijna 30

E

Ks. dr hab. S. Szymik, prof. KUL

4.

Instytucje Starego Testamentu

15

Zbo

15

E

Ks. prof. dr hab. A.Tronina

5.

Język aramejski biblijny 30

E

Ks. dr H. Drawnel

6.

Krytyka Tekstu

30

E

Dr hab. K. Mielcarek

7.

Kult nowego Przymierza - "w Duchu i Prawdzie" (J 3–4)

30

E

Ks. prof. dr hab. H. Witczyk

8.

Składnia języka greckiego

45

Zbo

45

E

Ks. dr A. Piwowar

9.

Składnia języka hebrajskiego

45

Zbo

45

E

Ks. dr H. Drawnel

10.

Wstęp szczegółowy do Nowego Testamentu

30

Z

Ks. dr M. Kowalski

11.

Wstęp szczegółowy do Starego Testamentu

30

E

Ks. dr A. Zawadzki

Ćwiczenia obowiązkowe

13.

Lectio cursiva graeca

15

Zbo

15

Z

Ks. dr A. Piwowar

14.

Lectio cursiva hebraica

30

Z

Ks. dr W. Popielewski

Wykłady fakultatywne

1.

Język hebrajski nowożytny

15

Zbo

15

Z

Ks. dr hab. M. Wróbel, prof. KUL

Dwa seminaria obowiązkowe

(u promotora i u innego profesora, ale inne od seminarium na I roku)

Wykaz jak na roku I

 

ROK III

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

L. godz. w sem.

Forma zal.

L. godz. w sem.

Forma zal.

Wykłady obowiązkowe

1.

Biblia Grecka według legendy o Siedemdziesięciu

30

E

   

Dr hab. K. Mielcarek

2.

Biblia w Qumran

15 Zbo

15

E

Ks. prof. dr hab. A. Tronina

3.

Cykle tradycji o Dawidzie (1Sm 16 - 2 Sm 24; 1Krl 1-2)

   

30

E

Ks. dr hab. D.         Dziadosz 

4.

Egzegeza Ga 2,15-4,31, cz. II

30

E

   

ks. prof. dr hab. W. Rakocy 

5.

Język orientalny

30

Zbo

30 E

Ks. prof. dr hab. A. Tronina

6.

Natchnienie biblijne w świetle Pisma Świętego

15

Zbo

15

E

Ks. dr hab. S. Szymik, prof KUL

7.

Rola czynności znaczeniowych w komunikacji prorockiej Ezechiela

   

30

E

Ks. dr hab. W. Pikor

Seminarium (obowiązkowe u promotora)

Wykaz jak na roku I

 

ROK IV

Obowiązkowy 1 wykład u promotora

Seminarium (obowiązkowe u promotora)

Wykaz jak na roku I

1 wykład do wyboru (spośród wykładów monograficznych jak wyżej)

 

 

 

Autor: Krzysztof Mielcarek, Stefan Szymik
Ostatnia aktualizacja: 16.06.2014, godz. 17:43 - Stefan Szymik