W dniu 11 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie Prof. dr hab. Krzysztofa Nareckiego, Prorektora ds. studenckich z Panem Brianem E. Hillem, sędzią California Superior Court, County of Santa Barbara, podczas którego podpisano Porozumienie ustanawiające program stypendialny, Hill-Sadowski Scholarship.

Powyższa inicjatywa służyć będzie rozpowszechnianiu wśród studentów prawa KUL wiedzy na temat stosowania prawa karnego w Stanach Zjednoczonych. Dzięki wakacyjnym stażom w California Superior Court, mającego siedzibę w Santa Barbara, studenci prawa otrzymają szansę poznania, jak działa kalifornijska procedura karna w praktyce.

 

Czytaj więcej

 

 

 

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 08:24 - Adam Jankowski