Towarzystwo Przyjaciół KUL utworzyło program stypendialny - "Startuj z TP KUL". Stypendia przeznaczone są dla tegorocznych maturzystów rozpoczynających studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.

Pomoc Towarzystwa ma służyć wyrównaniu szans edukacyjnych młodzieży w trudnej sytuacji materialnej, pochodzącej z mniejszych miejscowości.

Wyjątkowość nowego programu stypendialnego polega na tym, że pomocą objęte zostaną osoby dopiero rozpoczynające studia, podczas gdy większość funduszy stypendialnych przeznaczona jest dla studentów co najmniej drugiego roku studiów. Co ważne, stypendium przyznawane jest niezależnie od innych stypendiów i zapomóg.

Więcej informacji na temat stypendium można znaleźć na stronie Towarzystwa Przyjaciół KUL

Autor: Magdalena Grela-Tokarczyk
Ostatnia aktualizacja: 09.09.2015, godz. 11:00 - Magdalena Grela-Tokarczyk