Transfer idei
Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii

 

 

18 listopada (środa) 

 • kliknij, aby pobrać program w pliku pdf

  9:00 Otwarcie sympozjum – Dziekan Wydziału Filozofii KUL
  Słowo wstępne
  – dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL

Sesja I
prowadzenie – dr hab. Józef Zon, prof. KUL

 • 9:15 Kłopoty z ewolucją biologiczną – prof. dr hab. Michał Tempczyk (Instytut Filozofii UMK) [tempczyk.pdf]
 • 10:00 Czy ewolucja jest celowa? – dr hab. Anna Lemańska, prof. UKSW (Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW)
  10:45 Przerwa na kawę
 • 11:00 Czy sformułowanie teorii doboru naturalnego było nieuniknione? – dr Justyna Herda (Wydział Filozofii KUL) [herda.pdf]
 • 11:45 Genocentryzm jako współczesna wersja darwinizmu i jego implikacje dla rozumienia świata i człowieka – dr Anna Marek-Bieniasz (Zakład Filozofii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie) [marek-bieniasz.pdf]
  12:30–14:00 Przerwa obiadowa

Sesja II
prowadzenie – prof. dr hab. Michał Tempczyk

 • 14:00 Wszechświat jako układ samoorganizujący się w różnych skalach – dr Jacek Golbiak, dr Monika Hereć, mgr Orest Hrycyna, dr hab. Marek Szydłowski, prof. KUL, ks. dr Paweł Tambor (Wydział Filozofii KUL) [szydlowski.pdf]
 • 14:45 Rola zasad antropicznych w rozwoju kosmologii – dr Sławomir Leciejewski (Instytut Filozofii UAM) [leciejewski.pdf] 
  15:30 Przerwa na kawę
 • 15:45–17:00 Dyskusja panelowa pt. Transfer i nawroty lamarkizmu – dr hab. Józef Zon, prof. KUL, dr Robert Piotrowski (Uniwersytet Zielonogórski), dr Grzegorz Nowak (UMCS)
 • 17:15–18:00 Zebranie Sekcji FPiNP PTF
  19:00 Uroczysta kolacja

19 listopada (czwartek)

 • 9:00 Msza św.

Sesja III
prowadzenie – dr hab. Marian Wnuk, prof. KUL

 • 10:00 Thomasa Jeffersona Jacksona See’a teoria ewolucji kosmicznej – dr hab. Zenon Roskal, prof. KUL (Wydział Filozofii KUL) [roskal.pdf]
 • 10:45 Rola czynnika empirycznego w wyborze kosmologii relatywistycznej według Willema de Sittera – ks. dr Dariusz Dąbek (Wydział Filozofii KUL)
 • 11:30 Zakończenie sympozjum

 

Obrady Sympozjum odbywać się będą w sali 1031 (X p. Collegium Jana Pawła II)

 

 


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2009, godz. 16:44 - Andrzej Zykubek