Program Uroczystego zakończenia konkursu

pt.: „W mojej młodości staram się być solą ziemi i światłością świata”.

 

Uroczystość odbędzie się w dniu 24 maja o godz. 11.00 w Auli Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.  

 

Program Spotkania:

11.00  – Otwarcie Uroczystości – prof. dr hab. Józef Franciszek Fert – prorektor KUL.

11.10 – 11.30 – Przesłanie dla młodzieży – Jego Ekscelencja Ks. Arcybiskup prof. dr hab. Józef Życiński.

11.30 – 12.30 – Sesja panelowa, pt.: „Uczę się Ciebie człowieku”, w której wezmą udział:

·         Anna Saj – Przewodnicząca Ruchu Magnificat;

·         Ewa Dumkiewicz – Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin;

·         Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina – Rektor Seminarium Duchownego w Warszawie;

·         Ewa Dados – Dziennikarka Radia Lublin, inicjatorka Akcji Charytatywnej „Pomóż     

          Dzieciom Przetrwać Zimę”;

·         Inni.

12.30 – 13.00 – Wręczenie nagród, prezentacja wyróżnionych prac.

13.00 – 13.15 – Refleksje pedagogiczne – Prof. dr hab. Krystyna Chałas

Wspólne odśpiewanie „Barki”

Autor: Beata Komorowska
Ostatnia aktualizacja: 17.05.2010, godz. 23:51 - Beata Komorowska