Uchwałą Rady Miasta Lublin z dnia 16 października 2014 r. w sprawie Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta Lublin, zostały określone zasady udzielania pomocy materialnej w formie stypendiów.

 

 

Więcej informacji i zasady ubiegania się o stypendium

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2016, godz. 14:46 - Adam Jankowski