INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ/kierunek: WIEDZA O TEATRZE
STUDIA LICENCJACKIE (I STOPNIA)
Program zajęć na III rok studiów

Lp.

Nazwa przedmiotu

Semestr

Prowadzący

I

II

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Liczba godz. w sem.

Forma zal. / Punkty ECTS

Wykłady obowiązkowe

1.

Etyka  (wykład)

30

Zbo/2

 

 

 

2.

Historia teatru polskiego część III [po 1918 r.] (wykład)

30

Zbo/1

30

Zbo/1

 

Ćwiczenia obowiązkowe

1.

Historia literatury modernizmu (ćwiczenia)

30

Z/2

 

 

 

2.

Historia literatury po 1918 r. (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

3.

Arcydzieła dramatu powszechnego XX w. (ćwiczenia)

30

Zbo/2

30

Z/2

 

4.

Modele aktorstwa w teatrze powszechnym XIX i XX wieku (ćwiczenia)       

30

Zbo/2

30

Z/2

 

5.

Teatr i muzyka (ćwiczenia)

15

Zbo/1

15

Z/1

 

Zajęcia obowiązkowe seminaryjne

1.

Seminarium licencjackie teatrologiczne

30

Zbo/4

30

Zbo/4

+ 10 ECTS praca licencjacka

+ E/3

Warsztaty

1.

Warsztat teatralny (Prowadzenie zespołu teatralnego)

30

Zbo

30

Z

ks. mgr Mariusz Lach

Zajęcia fakultatywne

1.

Wykład monograficzny

30

Zbo/2

30

Zbo/2

 

2.

Konwersatorium

60

Zbo/4

60

Z/4

 

               

 

Egzaminy

po V semestrze

1.

Etyka

 

E/1

 

 

-

2.

Literatura modernizmu

 

E/2

 

 

 

Egzaminy

po VI semestrze

1.

Literatura współczesna

 

 

 

E/2

 

2.

Historia teatru powszechnego i polskiego, cz. III

 

 

 

E/2

 

 

Uwaga:

· Praktyki nie są punktowane.

III rok:
I semestr:  315 godz./25 ECTS
II semestr: 255 godz./35 ECTS
570 godz. + 60 godz. praktyk = 630 godz./ 60 ECTS


Studia I stopnia układ globalny: 2536 / 183 (min. 2200 / 180 ECTS)

I rok:   990/ 60 ECTS
II rok:  916/ 63 ECTS
III rok: 630/ 60 ECTS

Autor: Mariusz Lach
Ostatnia aktualizacja: 01.04.2011, godz. 21:10 - Mariusz Lach