Programy studiów

***** studia dzienne jednolite magisterskie *****
FPOZ
1
357
9
L 2 4 6 8 10
FPNZ 1 3 5 7 9
L 2 4 6 8 10
studia eksternistyczne magisterskie
FPO
r.
I II
III
IV
V
FPN
r.
I
II III
IV
V
studia stacjonarne doktoranckie
FPO
Z 1
3
5 7
-
L 2 4
6 8
-
FPN Z 1
3
5 7
-
L2
4
6 8 -
studia niestacjonarne doktoranckie
FPOZ
1
3
5
7
-
L2 4 6 8 -
FPN Z1 3 5 7 -
L 2 4 6 -
podyplomowe studia kwalifikacyjne
PrzyrodaZ *1* 3
---
L2 _-*_-**-**-*
oznaczenia: FPO – filozofia przyrody ożywionej, FPN – filozofia przyrody nieożywionej, Z – semestr zimowy, L – semestr letni, r. - rok studiów
opracowanie: Andrzej Zykubek


Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 22.01.2008, godz. 09:44 - Andrzej Zykubek