Zwiększenie ilości zajęć fakultatywnych w programach studiów stwarza korzystne warunki dla mobilności studentów wyjeżdżających na część studiów i na praktyki studenckie poza macierzystą uczelnię (Program ERASMUS - zob. więcej). Studenci WNH coraz chętniej odbywają część studiów w innych uczelniach krajowych w ramach systemu „mobilności studentów” (Program MOST - zob. wiecej), a także korzystają z programu COMENIUS (tzw. ssystentura Comeniusa umożliwia studentom wyjazd na praktykę pedagogiczną - asystenturę językową za granicę). Wydział zintensyfikował też, podpisując nowe umowy, kontakty naukowo-dydaktyczne z ośrodkami zagranicz­nymi (zwłaszcza w systemie programów ERASMUS i CEEPUS). O dynamice współpracy międzynarodowej świadczą poniższe statystyki:

 

rok wyjazdu
studenci pracownicy
2001/2002 17 4
2002/2003 18 4
2003/2004 20 6
2004/2005 27 7
2005/2006 27 7
2006/2007 42 18
2007/2008 44 15
2008/2009 45 21
2009/2010 42 16
2010/2011 52 17
łącznie
334
115

 

Wydział brał już udział w programie CEEPUS (Środkowoeuropejski Program Studiów Uniwersyteckich – Central European Exchange Programme for University Studies), w jego pierwszej edycji w latach 1998-2004. W 2005 roku dwie kolejne sieci wzięły udział w programie CEEPUS II: neofilologiczna i historyczno-politologiczna. Pracownicy Wydziału biorą udział w specjalnych programach naukowych i w wymianie międzynarodowej, wyjeżdżają z wykładami (również w ramach: Socrates-Erasmus/ERASMUS, CEEPUS), na sty­pendia, kwerendy naukowe i kilkumiesięczne studia w ramach porozumień i współpracy z zaprzyjaźnionymi ośrodkami uniwersyteckimi z całej niemal Europy (m.in. Niemcy, Francja, Bel­gia, Holandia, Włochy, Hiszpania, Irlandia, Węgry, Czechy, Litwa, Ukraina) oraz z Japonii, Stanów Zjed­noczonych i Kanady. Dzięki tak częstym kontaktom możliwe jest doskonalenie ich umiejętności i rozwijanie nowych metod dydaktycznych, stosowanych m.in. w takich specjalizacjach jak: translatologiczna, włoska, hiszpańska, anglo-irlandzka / walijska czy niderlandzka (na temat innych specjalizacji i specjalności zawodowych zob. więcej w zakładce "Dydaktyka".

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2016, godz. 10:19 - Joanna Wiatr