"Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie" jest projektem realizowanym w ramach zadania publicznego "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r." (Kancelaria Senatu RP). Liderem projektu jest Fundacja Rozwoju KUL, partnerem krajowym projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II a zagranicznym - Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (Londyn, Wielka Brytania).

Celem projektu jest: digitalizacja zbiorów poprzez profesjonalne zabezpieczenie i modyfikacja stanu zachowania części materiałów archiwalnych przechowywanych w Instytucie Sikorskiego obejmujących przede wszystkim tym najstarsze mapy z XVIII i XIX w. oraz mapy i plany z kampanii wrześniowej 1939 r. (w tym wielkoformatowe, które ze względu na swoje rozmiary są szczególnie narażone na zniszczenie); przygotowanie zeskanowanych i zdigitalizowanych zbiorów kartograficznych w celu zamieszczenia ich na stronie internetowej Instytutu Sikorskiego.

Głównym wykonawcą zadań projektowych jest kierownik projektu - dr Edyta Chomentowska (Ośrodek Badań nad Geografią Historyczną Kościoła w Polsce KUL), która będzie przez miesiąc wspomagać Instytut w digitalizacji ich zbiorów.

 

 

Więcej [+]

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2017, godz. 13:41 - Urszula Czyżewska