Celem projektu „Europejski doradca” jest podniesienie kompetencji 10 osób z Polski i 30 cudzoziemców w zakresie doradztwa kariery i doradztwa personalnego poprzez utworzenie i realizację jednej edycji nowego, międzynarodowego programu kształcenia na studiach I stopnia na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne do IX.2020.
W ramach projektu zostaną podjęte działania mające na celu realizację międzynarodowego programu kształcenia, międzynarodowej szkoły letniej dla studentów – cudzoziemców oraz włączenie w realizację programu wykładowców z zagranicy, posiadających znaczne osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej. Ponadto, projekt zakłada wypłatę dla każdego studenta – cudzoziemca stypendium w wysokości 1200 zł/miesiąc.
Program studiów na kierunku doradztwo kariery i doradztwo personalne został przygotowany na bazie programu Career Guidance and Human Resource Management, opracowanego przez DICBDPEC Erasmus Multilateral Projects.
W rezultacie realizacji projektu, 40 wysokiej klasy specjalistów zostanie przygotowanych do podjęcia zatrudnienia
w obszarze doradztwa kariery i doradztwa personalnego, w odpowiedzi na istniejące zapotrzebowanie na rynku pracy.
Koszt przypadający na jednego uczestnika/czkę projektu: 46 609,65 zł/osoba.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 15.12.2016, godz. 09:07 - Maria Mazurek-Olszowa