Dr hab. Bohdan Rożnowski, prof. KUL z Katedry Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii, Wydział Nauk Społecznych KUL, przygotował we współpracy z Sekcją Funduszy Strukturalnych DOBRU KUL projekt "Europejski doradca", który będzie realizowany od stycznia 2017 roku KUL. Projekt jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt został przygotowany w odpowiedzi na konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczące poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Do konkursu zgłoszono 180 wniosków, z czego dofinansowanie uzyskało 62.

Więcej

 

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018, godz. 09:04 - Maria Mazurek-Olszowa