Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie "Studia nad pracą ludzką"

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2022-12-31.

Budżet projektu 1 999 069,20 zł, w tym 1 939 097,12 zł dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności oferty kształcenia na studiach III stopnia na WNS poprzez utworzenie i zrealizowanie jednej edycji nowych, wysokiej jakości Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich "Studia nad pracą ludzką” oraz wykształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów ds. badawczo-rozwojowych w instytucjach otoczenia społeczno-gospodarczego do 31.12.2022 r. (liczba uczestników 21 w tym 16K/5M).

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018, godz. 13:29 - Piotr Siemaszko