Fundacja Rozwoju KUL we współpracy z Uniwersytetem Otwartym KUL oraz Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL realizuje projekt Jesteś między nami – Razem bez barier. W ramach projektu zostanie uruchomiony międzypokoleniowy Wolontariat Uniwersytecki.

Wolontariat Uniwersytecki powołany w ramach projektu nie skończy się wraz z zamknięciem tego przedsięwzięcia, ale będzie działał dalej. Jego celem jest bowiem długotrwałe wspieranie działań na rzecz społeczności akademickiej – chodzi o integrowanie środowiska uczelnianego, które tworzą studenci, doktoranci i pracownicy, ale także absolwenci i emeryci, jak również (niejako awansem) młodzież ucząca się w szkołach średnich, ale chcąca już zasmakować życia akademickiego i w ten sposób identyfikująca się z uniwersytetem. Wyraźnym efektem działań projektowych będzie nie tylko zwiększenie i zintegrowanie środowiska kulowskiego, ale też wzmocnienie identyfikacji z nim wspomnianych wyżej osób. Wolontariusze biorący udział w przedsięwzięciu podejmą współpracę z Uniwersytetem Otwartym KUL, Działem Promocji i Kontaktów Społecznych KUL oraz Fundacją Rozwoju KUL, a w przyszłości także innych jednostek uniwersyteckich.

Osoba angażująca się w Wolontariat Uniwersytecki otrzymuje:
- umowę woluntarystyczną;
- szkolenie przygotowawcze;
- wsparcie merytoryczne;
- rekomendacje jednostek w których będzie zaangażowany;
- dążymy do tego by zaangażowanie w wolontariat było uznane w części praktyk zawodowych.

Szczegółowe informacje w biurach Fundacji Rozwoju KUL, Uniwersytetu Otwartego KUL oraz Działu Promocji i Kontaktów Społecznych KUL.