Założenia projektowe

LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ

 

UCZESTNICY

140 osób z województwa lubelskiego, w wieku 15 - 29 lat, które spełniają łącznie 3 warunki:

- nie pracują (bezrobotni lub bierni zawodowo)

- nie kształcą się (kształcenie formalne tryb stacjonarny - dzienny)

- nie szkolą się (nie uczestniczą w zajęciach doskonalących umiejętności i kwalifikacje zawodowe lub ogólne potrzebne do wykonywania pracy)

 

W tym:

                                   - kobiety (84 os.)

                                   - os. niepełnosprawne (5 os.)

                                   - os. w wieku 15-24 lata (35 os.)

                                   - os. długotrwale bezrobotne (15 os.)

                                   - os. bezrobotne (70 os.)

                                   - os. bierne zawodowo (70 os.)

 

FORMY WSPARCIA

 1. Doradztwo / poradnictwo

W/w wsparcie obejmie 140 osób (średnio 21 godzin na osobę) w tym:

 1. doradztwo zawodowe (4 godziny na osobę, w zależności od potrzeb i indywidualnej sytuacji uczestnika),
 2. poradnictwo zawodowe (średnio 13 godzin na osobę),
 3. pośrednictwo pracy (4 godziny na osobę, w tym 1 godzina na miesiąc przed ukończeniem stażu w celu przedstawienia konkretnej oferty pracy / szkolenia lub kształcenia ustawicznego).

2. Szkolenia (+ stypendium szkoleniowe ok. 6,65 zł za godzinę na czysto dla uczestnika)

 

Szkolenia zawodowe obejmą 140 osób (średnio 160 godzin na grupę, w tym część teoretyczną – max. 40% i praktyczną – min. 60%) z tematyki do wyboru:

 1. Budownictwo (dotyczy wdrażania innowacji technologicznych),
 2. Monter urządzeń systemów energii odnawialnej,
 3. Opiekun osób starszych (z językiem obcym),
 4. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
 5. Specjalista ds. finansowo – księgowych,
 6. Specjalista ds. kadr i płac,
 7. Przedstawiciel handlowy (z językiem angielskim),
 8. Telemarketer,
 9. Monter suchej zabudowy.

SZKOLENIA KOŃCZĄ SIĘ CERTYFIKATEM VCC

 1. Pośrednictwo pracy
 2. Staże 3 m-ce (płatne ok. 997 zł / m-c na czysto dla uczestnika)

DODATKOWE WARUNKI

- 140 os. musi podejść do egzaminu końcowego

- 65 os. bezrobotnych musi przejść cały projekt z czego 15 os. długotrwale bezrobotnych

- 68 os. biernych zawodowo musi przejść cały projekt

 

Formularz rekrutacyjny

Regulamin projektu

 

Autor: Olga Żarska-Stępień
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2016, godz. 11:29 - Olga Żarska-Stępień