Projekt „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL

Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Najlepsze praktyki” w strategicznej transformacji KUL dofinansowanego ze środków UE, skierowany dla studentów z uszkodzonym słuchem.

Program przewiduje:

  • zajęcia z komunikacji społecznej
  • lektorat z języka obcego
  • kurs doradztwa zawodowego
  • zakup sprzętu multimedialnego
  • planowane jest opracowanie i wydanie publikacji informacyjnej o zachęcającej osoby niesłyszące do podjęcia studiów wyższych

Realizacja programu jest przewidziana na 5 lat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Terminy spotkań:
Lektorat z języka angielskiego:
Poniedziałek 17.00 - 18.30 sala C-312 (stały termin)

Warsztaty z doradztwa zawodowego
31 marca (czwartek)18.00 - 21.00 sala C- 312


Lista osób zakwalifikowanych się do pierwszego etapu projektu:

Lektorat z języka angielskiego (dr Ewa Domagała - Zyśk)
1.       Agata Goraj

2.       Kasprzak Paweł

3.       Szymanek Monika

4.       Łukasiewicz Mariola (wolny słuchacz)

Warsztaty z doradztwa zawodowego (mgr Dorota Dryl)
1.       Goraj Agata

2.       Kaczyński Kamil

3.       Kasprzak Paweł

4.       Krakowiak Małgorzata

5.       Rosowicz Magdalena

6.       Skorupski Rafał

7.       Szymanek Monika

8.       Wysokińska Agata


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W kolejnym semestrze ruszy kolejna edycja osób, które będą mogły uczestniczyć w tym projekcie, została dokonana selekcja studentów, ze wględu na duże zainteresowanie projektem (najważniejszym kryterium był rok studiów, osoby które kończą uczelnię mają pierwszeństwo uczestnictwa w projekcie)

Autor: Paweł Kasprzak
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2011, godz. 23:53 - Paweł Kasprzak