Z satysfakcją informujemy, że w ramach konkursu OPUS 10 zakwalifikowano do finansowania projekt pod tytułem: „Prawne formy działania wojewódzkiego konserwatora zabytków” (Nr rejestracyjny: 2015/19/B/HS5/02525).  Kierownikiem projektu jest dr hab. Tomasz Sienkiewicz. Projekt będzie realizować Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji. Na realizację projektu Narodowe Centrum Nauki przekaże KUL środki finansowe w wysokości 227 352 zł. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.


Więcej o projekcie można przeczytać na stronie Narodowego Centrum Nauki:
http://ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2015-09-15/streszczenia/311790-pl.pdf

 

Kolegium Dziekańskie WPPKiA składa serdeczne gratulacje.

Autor: Adam Jankowski
Ostatnia aktualizacja: 02.06.2016, godz. 21:19 - Adam Jankowski