Rok 2013 był pierwszym pełnym rokiem funkcjonowania Uniwersytetu Otwartego KUL. W ramach działalności dla środowisk zagranicznych, w tym polonijnych - w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych - udało się m.in. zrealizować projekt „Polska bliżej”, w ramach którego odbyła się konferencja w mieście Mississagua (metropolia Toronto), cykle wykładów otwartych (Mississagua i Chicago) oraz kurs dokształcający dla nauczycieli języka polskiego jako obcego/drugiego (Mississagua). Jest nam niezwykle miło, że wszystkie te wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem szerokich kręgów związanych z tamtejszymi środowiskami.

Wszystkie te działania były współfinansowane ze środków otrzymanych z MSZ w ramach konkursu na realizację zadania Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2013 r.