Katedra Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością oraz Katedra Zdrowia Rodziny KUL wspólnie z Gminą Konopnica realizuje projekt „Bezpieczeństwo – Sport - Zdrowie” . Projekt ma na celu: • uwrażliwienie dzieci i młodzieży na zachowania ryzykowne, ich przyczyny i konsekwencje • promocja zdrowia oraz zachowań prozdrowotnych • integracja dzieci pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnych • zmianę postaw wobec osób niepełnosprawnych i obalanie społecznych stereotypów Projekt obejmuje zajęcia edukacyjno-warsztatowe prowadzone przez niepełnosprawnych sportowców, mistrzów olimpijskich reprezentujących Fundację Akademia Integracji. Spotkania zostaną przeprowadzone w szkołach podstawowych. Podczas spotkań – poza częścią teoretyczną promującą zdrowy i bezpieczny styl życia – zorganizowane zostaną warsztaty, na których dzieci i młodzież będzie mogła zmierzyć się w walce szermierczej z mistrzami paraolimpijskimi. Spotkania w szkołach odbędą się w dniach 4,5,6 marca 2015 roku. W projekcie weźmie udział około 500 dzieci i młodzieży.
Ostatnia aktualizacja: 03.03.2015, godz. 21:30