Projekt „Wykwalifikowana kadra szansą na lepsze jutro – studia podyplomowe i kursy dokształcające” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji . W ramach projektu realizowane są studia podyplomowe w zakresie:

- mediacji i negocjacji prawniczych;

- projektowania dynamicznych stron WWW;

- projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi

- przyrodoznawstwa

- studiów wschodnich

- technik internetowych i komputerowej analizy danych

oraz

kursy dokształcające w zakresie:

mediacji w sprawach administracyjnych i ogólnospołecznych; mediacji w sprawach cywilnych i gospodarczych; mediacji w sprawach karnych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego; mediacji w sprawach oświatowych i rówieśniczych; mediacji w sprawach rodzinnych; negocjacji handlowych; negocjacji prawniczych; rozwiązywania sporów pracowniczych; administrowania sieciami komputerowymi; bezpieczeństwa w sieciach komputerowych; interaktywnych interfejsów www w Jquery i Ajax; programowania aplikacji internetowych PHP/MYSQL (Symfony); projektowania graficznego w programie GIMP; projektowania graficznego w programie Photoshop; projektowania witryn www; systemów baz danych

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu www.wykwalifikowanakadra.pl

 

 

 

 

Autor: Piotr Siemaszko
Ostatnia aktualizacja: 23.05.2012, godz. 08:34 - Beata Kaczan