Udział: 

 

1. Projekt badawczy "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" (2012/15), realizowany przez KUL na zamówienie Instytutu Badań Literackich w Warszawie: kodowanie zadań otwartych w testach sprawdzających wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej dla przedmiotu język polski na etapie gimnazjalnym (08.02.-30.04.2013).

2. Projekt "Wejdź w konwencję"(czerwiec - listopad 2017), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, współorganizowany przez KUL, Fundację "Szkoła z Klasą" oraz Instytut Badań Literackich PAN: opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz redakcja publikacji.

 

Koordynacja:

 

1. Interdyscyplinarny projekt "Trudne tematy w edukacji", realizowany od listopada 2017 roku, przy współpracy: psychologów, literaturoznawców, pedagogów, nauczycieli szkolnych, studentów specjalizacji nauczycielskiej.

 

 

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2018, godz. 16:52 - Magdalena Marzec-Jóźwicka