1. Udział w projekcie badawczym "Dydaktyka literatury i języka polskiego w gimnazjum w świetle nowej podstawy programowej" (2012/15), realizowanym przez KUL na zamówienie Instytutu Badań Literackich w Warszawie: kodowanie zadań otwartych w testach sprawdzających wiedzę i umiejętności przewidziane w podstawie programowej dla przedmiotu język polski na etapie gimnazjalnym (08.02.-30.04.2013).

2. Udział w projekcie "Wejdź w konwencję"(czerwiec - listopad 2017), finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, współorganizowanym przez KUL, Fundację "Szkoła z Klasą" oraz Instytut Badań Literackich PAN: opracowywanie materiałów edukacyjnych oraz redakcja publikacji.

Autor: Magdalena Marzec-Jóźwicka
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018, godz. 15:21 - Magdalena Marzec-Jóźwicka