*strona w trakcie edycji*

 

 

 

Dr Aneta Duda

 

  • Projekt badawczo-szkoleniowy "Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej" realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
  • "Bliżej klienta - Public relations w instytucjach rynku pracy" realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
  • "Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej – projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  • Grant finansowany z funduszy Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym" (N116 002 31/0223)

 

 

 

Projekty zrealizowane:

 

Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym 1 H02E 027 30, 2007-2009, współrealizacja: Kapitał ludzki Euroregionu Bug PBZ-059-01, 1995-1997 - dr Robert Szwed

 

Ehe und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich  (Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie -  analiza porównawcza). Współwykonawca projektu badawczego finansowanego z funduszy Komitetu Badań Naukowych: Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie (1H02E03827) - dr hab. Justyna Szulich-Kałuża

 

 

Autor: Joanna Reszka
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2016, godz. 13:11 - Joanna Szegda