1. 2004 – 2010 - kierownik projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej Wydziału Polonistyki UJ „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform”
  2. 2010 – do teraz- kierownik projektu Katedry Polonistycznej Edukacji Polonistycznej „Polonista w szkole. Edukacja polonistyczna w dobie reform. Część II”

     

    Efekty badań nad przebiegiem procesu dydaktycznego w zakresie edukacji polonistycznej (w tym także w aspekcie nowej podstawy programowej) przedstawione zostały m.in. w 14 tomach redagowanej przeze mnie od 2004 roku serii wydawniczej „Edukacja literacka polonisty” (wyd. Universitas, Kraków 2004-2012), w monografii Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze. O praktykach czytania literatury w szkole, wyd. Universitas, Kraków 2009, w kilkunastu artykułach naukowych (np. Polonistyka szkolna – pilne pytania, „Pamiętnik Literacki” 2010, nr 3; Zmiany w modelu kształcenia nauczycieli, w: Studia ad Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae Pertinentia II, pod red. M. Jędrychowskiej, D. Łazarskiej, E. Mikoś, ANNALES UNIVERSITATIS PAEDAGOGICAE CRACOVIENSIS , Wyd. Naukowe UP, Kraków 2010; Przygotowani do wolności? Przygotowanie do odpowiedzialnego wyboru lektury szkolnej i sposobu jej interpretacji, w: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2010) , a także ujęte w kilkudziesięciu pracach magisterskich i licencjackich o charakterze badawczym z zakresu dydaktyki polonistycznej, pisanych pod moim kierunkiem.

     

  3. 2008-2010 (kierownik projektu ze strony polskiej) międzynarodowy projekt edukacyjny 6 uniwersytetów Comenius 2 (EUCLID – CLIL in Primary Education)

 

Efekty badań, dotyczących integracji nauczania językowo-przedmiotowego, prowadzonych w szkołach podstawowych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Niemczech, Włoszech, przedstawione zostały m.in. w roz. Teacher procedures and strategies, w: Content and Language Integrated Learning (CLIL). Training Modules, red. J. Rowe, Liverpool Hope University, Liverpool 2010 oraz w artykułach: Polish experience in primary CLIL, (współautor: W. Bobiński), “Scuola e Lingue Moderne”, 2010, nr 6-7. [wyd. Associazione Nazionale di Insegnanti di Lingue Straniere, Włochy]; Reading Recovery, czyli zagraniczne programy czytelniczej edukacji wczesnoszkolnej a potrzeby polskiej szkoły, w: Edukacja polonistyczna wobec trudnej współczesności, [wyd. zbiorowe pod red. A. Janus-Sitarz], seria: „Edukacja nauczycielska polonisty”, Universitas, Kraków 2010, Polskie i europejskie doświadczenia pedagogiki CLIL (Content and Language Integrated Learning), w: „Glottodydaktyka polonistyczna w obliczu dynamiki zmian językowo-kulturowych i potrzeb społecznych”,  Lublin 2012 [w druku].

 

Autor: Aleksandra Dziak
Ostatnia aktualizacja: 25.07.2012, godz. 15:22 - Aleksandra Dziak