Projekty badawcze:

- Analizy reklam telewizyjnych emitowanych w polskiej telewizji w latach 1996-2003 (realizacja w ramach badań do pracy doktorskiej);

- Oddziaływanie reklam telewizyjnych na emocje dzieci w wieku przedszkolnym (realizacja w ramach badań do pracy doktorskiej oraz grantu wewnętrznego KBN KUL).


Autor: Tomasz Gosztyła
Ostatnia aktualizacja: 10.01.2009, godz. 10:08 - Tomasz Gosztyła