Dr hab. Justyna Szulich-Kałuża:

1. Wykonawca projektu: Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie finansowany ze środków KBN, 2003-2004, Katolicki Uniwersytet Lubelski (nr projektu: 1HO2EO3827)

Wyniki badań empirycznych i prasoznawczych ukazały się w książkach: L. Dyczewski. Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie pomiędzy tradycja   a nowoczesnością. Lublin: Wydawnictwo KUL 2009; J. Szulich-Kałuża. Małżeństwo  i rodzina w polskiej prasie. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010.

2. Wykonawca międzynarodowego projektu: Ehe und Familienvorstellungen im internationalen Vergleich, 2004-2006, Carl von Ossietzky Universität in Oldenburg.

Współpartnerzy projektu: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet w Kłajpedzie, Uniwersytet w Bielefeld, Katolicki Uniwersytet w Santiago de Chile, Uniwersytet Autonoma w Madrycie, Kyung Hee Uniwersytet w Seulu.

Efektem współpracy naukowej jest książka: Familienvorstellungen zwischen Fortschrittlichkeit und Beharrung.  Ergebnisse einer empirischen Untersuchung von Ehe-und Familienvorstellungen Jugendlicher im internationalen Vergleich. Red. F. W. Busch, W. D. Scholz. Würzburg: Ergon Verlag 2006.

3. Kierownik projektu badawczego: Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt  habilitacyjny NN 116713240)

Projekt posłużył do opracowania książki habilitacyjnej: J. Szulich-Kałuża, Projekty tożsamościowe rodziny upowszechniane w polskich tygodnikach opiniotwórczych.

4. Wykonawca projektu badawczego: Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.

5. Wykonawca międzynarodowego projektu badawczego:  Four Disjunctions: Church Renewal in a Secular Age, 2013-1015, Council for Research in Values and Philosophy

6. Wykonawca międzynarodowego projektu: Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE

Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2016, godz. 10:11 - Małgorzata Sławek-Czochra