dancing-brain

  1. The Future of Religious Faith from CEE Perspective, Project Leader(s): Tomáš Halík, Pavel Hošek, Grantee(s) Czech Christian Academy (Institute for Dialogue), 2016-2017, The John Templeton Foundation Grant ID: 58599.
  2. Integracja lokalna czy medialna? Badanie wizerunku medialnego obywateli Państw Trzecich w mediach ogólnopolskich i lokalnych, 2014-2015, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich.
  3. Cultural Heritage and Contemporary Change: Philosophical Foundations for Social Life. 2013-2015, Council for Research in Values and Philosophy.
  4. Framing of the Ukraina-Russia conflict in media. Representation of the conflict in discourse on the Facebook, VKontakte, and Internet portals: DELFI, correspondent.net, Pravda.com.ua, kyivpost.com and onet.pl, 2014-2015, Nato StratCOM COE.
  5. Językowe i wizualne projekty tożsamościowe rodziny lansowane w polskiej prasie opiniotwórczej), finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, 2011-2013, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (projekt habilitacyjny NN 116713240).
  6. Reprezentacje opinii publicznej w dyskursie publicznym 1 H02E 027 30, 2007-2009, współrealizacja: Kapitał ludzki Euroregionu Bug PBZ-059-01.
  7. „Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej”, projekt badawczo-szkoleniowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  8. „Bliżej klienta - Public relations w instytucjach rynku pracy” realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
  9. „Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji samorządowej”, projekt badawczo-wdrożeniowy realizowany z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
  10. „Współczesne mity społeczne upowszechniane w dyskursie reklamowym”, grant finansowany z funduszy Komitetu Badań Naukowych/Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (N116 002 31/0223)
Autor: Małgorzata Sławek-Czochra
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2017, godz. 19:09 - Małgorzata Sławek-Czochra