Zapraszamy Państwa do korzystania ze strony MNISW

 

www.mnisw.gov.pl

 

 

Aktualne projekty i konkursy

 

 V Edycja Programu LIDER

 

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje, że ogłasza piąty konkurs w Programie LIDER.

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnymi zespołami badawczymi, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą być wdrożone w gospodarce.

 Drugi Konkurs w ramach Programu INNOWACJE SPOŁECZNE  Program INNOWACJE SPOŁECZNE Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest Programem wsparcia sektora nauki, otoczenia gospodarczego oraz sektora organizacji pozarządowych w zakresie podejmowania i realizacji innowacyjnych działań i inicjatyw społecznych, bazujących na osiągnięciach nauki i techniki. Program jest skierowany do jednostek podejmujących działania, które mają stymulować rozwój społeczny oraz poprawę jakości życia społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tych grup i obszarów, w których istnieje wyjątkowa potrzeba innowacyjnych rozwiązań i podejmowania nowych inicjatyw społecznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Dział Obsługi Badań i Projektów Naukowych
Ostatnia aktualizacja: 10.04.2017, godz. 08:06 - Beata Gulińska