W ramach współpracy międzynarodowej organizowałem i współorganizowałem projekty naukowe realizowane z Katholische Universitat Eichstätt-Ingolstadt. Projekty zakładały: wymianę studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych, wizyty studyjne, podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników naukowo-dydaktycznych, wspólne konferencje, seminaria naukowe, publikacje. We współpracy między uniwersytetami uczestniczył także przedstawiciel III sektora – Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w Lublinie. Zrealizowałem dwa projekty: jeden jako współorganizator, drugi jako organizator:

 

I. Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie (Ausgewählte Aspekte in der sozialen Arbeits des Sozialmitarbeiters – Deutsch-Polnische Erfahrungen). Był on realizowany w latach 2009-2010, a finansowany w ramach Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 

Publikacja związana z projektem:

 

Mass media - nowy obszar pracy socjalnej. W: Wybrane aspekty pracy socjalnej w warsztacie pracownika socjalnego – doświadczenia polsko-niemieckie. Ausgewahlte Aspekte in der sozialen Arbeit des Sozialmitarbeiters – deusch-polnische Erfahrungen. Red. M. Stepulak, J. Gorbaniuk. Centrum Badań nad Rodziną, T. VIII. Lublin: Wydawnictwo Gaudium 2010 s. 89–100.

 

II. Poznanie funkcjonowania systemu pomocy społecznej oraz instytucjonalnych form wsparcia na przykładzie wybranych instytucji pomocy społecznej w Niemczech. Kennenlernen des Systems der Sozialen Arbeit und der Wirkungsmechanismen der Sozialen Hilfe am Beispiel ausgewählter sozialpädagogischer Organisationen in Deutschland. Projekt realizowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej we współpracy z Charytatywnym Stowarzyszeniem Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, zrealizowany w okresie od 5 listopada 2013 roku do 31 maja 2014 roku.

 

Publikacje związane z tym projektem:

 

Granice streetworkingu. Red. J. Jęczeń, B. Lelonek-Kuleta. T. II. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt: Polihymnia 2013.

 

Projekt socjalny jako aktywne narzędzie pracy socjalnej. Red. J. Jęczeń. T. III. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.

 

By życie nabrało barw - instytucje blisko ludzi. Red. T. Pajurek, A. Zaborowska. T. IV. Lublin-Eichstätt-Ingolstadt 2014.

 

Razem z Katholische Universitat Eichstätt-Ingolstadt, jako dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej organizowałem sympozjum: Janusz Korczak-Symposium. „Konstitutionelle Pädagogik als Grundlage pädagogischer Entwicklung” (3-5 grudnia 2012 roku). Współpraca z Katholische Universitat Eichstätt-Ingolstadt dotyczy także projektu „Homo homini“ poświęconego streetworkingowi. Ten projekt angażuje także krajowe środowiska uniwersyteckie, Instytut Psychologii KUL oraz katedry Instytutu Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 21.02.2015, godz. 00:59 - Jarosław Jęczeń