Zapraszamy do odwiedzania stron internetowych nowych projektów wspólfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: 

 

 1. "Zarządzanie informacją i komunikacją public relations w administracji samorządowej"   http://www.pr-kul.pl/
 2. "Zarządzanie systemem B + R w instytucjach naukowych"    http://www.systembr.pl , PO KL IV 4.2.
 3. "Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych", PO KL III, 332, wartość: 7 600,000 zł (w tym partnerstwo dla KUL: 1 500 000), http://www.podyplomowe. eduportal.pl
 4. "Przez ludzi dla ludzi", www.projekt.kuria.lublin.pl PO KL VIII, 811, wartość: 1 476 517, 99 zł,
 5. " Nowoczesne technologie ICT w upowszechnianiu osiągnięć nauki",www.ict.kul.eu PO KL IV, 42, wartość: 1 539 617, 39zł
 6. "Wsparcie dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi szansą na rozwój lokalnej gospodarki społecznej", www.dajmyszanse.com PO KL VII, 722, wartość: 577 595 zł,
 7. "Turystyka szansą na pracę w obliczu EURO 2012" PO KL, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”, wartość: 721 262,00 zł, http://wwww.praca2012.pl
 8. "Zostań swoim szefem", PO KL VIII, poddziałnie 8.2.1, www.zostanszefem.pl
 9. "EkoRoztocze", PO KL VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,okres realizacji: od 17.08.2009-16.08.2010, budżet projektu: 747 580,00 zł, www.ekoroztocze.pl

 10. "Nowoczesne technologie informacyjno - komunikacyjne w administracji samorządowej", PO KL, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, okres realizacji : 1.04.2009 - 31.03.2011, wartość projektu: 1 949 300, 02 zł
 11. "Adaptacja reemigranek na regionalnym rynku pracy-badania, analizy i upowszechnianie", PO KL, Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”,okres realizacji: 01.12.2009-31.12.2010, budżet: 354.026,00 zł, www.reemigrantki.pl
 12. „Akademia Przedsiębiorczości”, POKL, Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Podziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Okres realizacji 1.III.2010 - 31.XII.2010.Budżet:325 000,00 zł.
Poddziałanie: 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo
dla przedsiębiorstw.
Autor: Anna Przybyła
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2010, godz. 11:17 - Anna Przybyła