„Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy”

Projekt „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

Budżet projektu: 1 478 927,76 PLN, w tym 1 434 559,93 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

2016-06-02

„Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL”

Projekt „Wysokiej Jakości Staże startem do kariery studentów kierunków: bezpieczeństwo narodowe i stosunki międzynarodowe KUL” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

Budżet projektu: 1 269 739,80 PLN, w tym 1 231 647,61 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

2016-06-02

Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa

Projekt "Law in Action: Staż dla studentów Wydziału Prawa" jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

Budżet projektu: 1 993 137,96 PLN, w tym 1 933 343,82 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

 

2016-06-02

Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL

Projekt „Wysokiej Jakości Staże kluczem do kariery studentów WNH KUL” jest dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Czas trwania projektu: 01.05.2016 r. - 31.03.2018 r.

 Budżet projektu: 1 992 198,00 PLN, w tym 1 932 432,06 PLN dofinansowania z Funduszy Europejskich.

2016-06-02

LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji

Projekt "LUK II - Lubelski Uniwersytet Kompetencji", dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Czas trwania projektu: 01.03.2016-30.09.2017 r. Wartość projektu wynosi 895 968,94 zł, z czego 862 614,94 zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2016-04-29

OTWARTA INTEGRACJA

Projekt OTWARTA INTEGRACJA jest współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 lutego 2016 r., docelowo projekt będzie realizowany do 31 stycznia 2018 r. Wartość projektu wynosi 742 650,00 zł, z czego 556 987,50 zł pochodzi ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

 

2016-03-02 Czytaj dalej...