Lista projektów obsługiwanych, realizowanych przez DPM:

 

Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego i trzeciego pokolenia post-Szoa - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung); partner projektu: Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa - Universität Viadrina (Niemcy)

 

Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER

 

Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW) - projekt współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu "Sprawiedliwość"; koordynator projektu: Rechtbank Amsterdam (Holandia), partnerzy projektu: Uniwersytet w Maastricht (Holandia), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgia), The Court of Appeal of Ireland (Irlandia), Országos Bírósági Hivatal (Węgry), Ministerul Justitiei (Rumunia)

 

Cooperation of Universities supporting the development of security and crisis management of the Lublin and Lutsk transborder regions - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 (rozpoczęcie projektu w 2018 r.); partner projektu: Łucki Narodowy Uniwersytet Techniczny (Ukraina)

 

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu PO WER

 

KUL krok po kroku - projekt Programu Nowoczesna Promocja Zagraniczna Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

 

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej - projekt Programu PROM Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

 

 

logo_dpws_cmyk_300dpilogo_mszmenmsaction-grants-2017jpglogonawa

plbyua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 07.12.2018, godz. 12:09 - Urszula Czyżewska