Lista projektów obsługiwanych, realizowanych przez SPM:

 

Pamięć Zagłady w polsko- i niemieckojęzycznej literaturze autorek i autorów drugiego i trzeciego pokolenia post-Szoa - Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung); partner projektu: Kulturwissenschaftliche Fakultät der Europa - Universität Viadrina (Niemcy)

 

Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Kancelaria Senatu RP; lider projektu: Fundacja Rozwoju KUL, partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (Londyn, Wielka Brytania)

 

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą - O Polsce, po polsku, wśród Polaków, warsztaty metodyczne KUL dla nauczycieli - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Skuteczne kierowanie spraw gospodarczych do mediacji (PO WER) - Ministerstwo Sprawiedliwości

 

Improving mutual recognitions of European arrest warrants for the purpose of executing in absentia judgments (InAbsentiEAW) - Program Komisji Europejskiej Justice Programme; lider projektu: Uniwersytet w Maastricht (Holandia), partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Rechtbank Amsterdam (Holandia), De Federale Overheidsdienst Justitie – Le Service Public Federal Justice (Belgia), The Court of Appeal of Ireland (Irlandia), Metropolitan Tribunal (Węgry), Ministerul Justitiei (Rumunia) (projekt przed podpisaniem umowy)

 

 

 

logo_dpws_cmyk_300dpilogo_mszmenmsaction-grants-2017jpg

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2017, godz. 07:03 - Urszula Czyżewska