Lista projektów obsługiwanych, realizowanych przez DPM:

 

COST Action IS 1301 – New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe; lider projektu: Uniwersytet w Groningen (Holandia)

 

Welfare for improved Social Dimension of Education – WISE Erasmus+; lider projektu: EDUCatt – Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica (Mediolan, Włochy); partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Fondazione ANDISU – Ente per il diritto allo studio e i servizi agli studenti (Mediolan, Włochy), Fondazione CRUI per le Università italiane (Rzym, Włochy), Universitas Studiorum Catholica Croatica – Hrvatsko katoličko sveučilište (Zagrzeb, Chorwacja), Abo Akademi University (Turku, Finlandia)

 

Europejski Uniwersytet Wschodni Erasmus+; lider projektu: Gmina Lublin; partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Politechnika Lubelska,  Katolicki Uniwersytet w Rużomberku (Rużomberok, Słowacja), Mykolo Romerio Universitetas (Wilno, Litwa)

 

The bilingual linguistic tools for emergency services of the Polish-Slovak borderland (part 1) IVF SmG; partner projektu: Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

 

Tax authorities in the V4 countries. Common experience after accession to the European Union IVF StG; partnerzy projektu: Univerzita Palackého v Olomouci (Ołomuniec, Czechy), Trnavska Universita v Trnave (Trnawa, Słowacja), Debreceni Egyetem (Debreczyn, Węgry)

 

NATO Strategic Communications Centre of Excellence - Framing of the Ukraine-Russia Conflict in Media

 

Współczesna Polska – 25 lat demokracji Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. MSZ; partner projektu: TPiA KUL (Chicago, USA)

 

Przyszłość studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ottawskim (Ontario, Kanada) Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r. MSZ/Kancelaria Senatu RP; parter projektu: Kongres Polonii Kanadyjskiej (Ottawa, Kanada)

 

Digitalizacja zbiorów kartograficznych Instytutu i Muzeum im. Gen. Sikorskiego w Londynie - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2017 r. Kancelaria Senatu RP; lider projektu: Fundacja Rozwoju KUL, partnerzy projektu: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Instytut Polski i Muzeum im. Gen. Sikorskiego (Londyn, Wielka Brytania)

 

Organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą - O Polsce, po polsku, wśród Polaków, warsztaty metodyczne KUL dla nauczycieli - Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 cost_logo_highresepluslogo_ivfks_rplogo_mszmenstratcom

 

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.08.2018, godz. 08:37 - Urszula Czyżewska