14 kwietnia 2014 r.
odbędzie się promocja albumu

"Alma Mater Lublinensis noszę w sobie wciąż żywą..."

Związki Jana Pawła II z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim w dokumencie i fotografii.

 

 

Promocja albumu będzie towarzyszyła otwarciu wystawy

"Jan Paweł II. Dar Polski dla świata"

która odbędzie się 14 kwietnia br. w Trybunale Koronnym
o godz. 17.00.

 

/FOTO/
 
***

 

Wydarzenia związane z pracą ks. Karola Wojtyły na KUL zostały przedstawione w kilku publikacjach. Wyjątkowość albumu "Alma Mater Lublinensis noszę w sobie wciąż żywą..." polega na tym, że do zbioru fotografii już wcześniej publikowanych zostały dołączone nowe, zupełnie nieznane, unikatowe zdjęcia z różnych wydarzeń uniwersyteckich, w których brał udział Karol Wojtyła. Ponadto w albumie po raz pierwszy zostały opublikowane archiwalne dokumenty z lat 1954-1987, przechowywane w Archiwum Uniwersyteckim KUL, a wśród nich głównie rękopisy Karola Wojtyły. Redakcja albumu - biorąc pod uwagę wcześniej wydawane kalendaria życia Jana Pawła II - przygotowała Kalendarium lubelskie z nowymi danymi pochodzącymi z niepublikowanych materiałów źródłowych z Archiwum Uniwersyteckiego KUL. W Kalendarium zostały zweryfikowane daty, a także nazwy wydarzeń akademickich z udziałem ks. Karola Wojtyły. Przedstawione w albumie fotografie i dokumenty archiwalne zostały uporządkowane tak, aby tworzyły chronologiczny ciąg zdarzeń, obejmujący kolejne etapy życia ks. kard. Karola Wojtyły na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 16.04.2014, godz. 09:18 - Ireneusz Marciszuk