Książki z serii Literacki Wymiar Kultury

 

8 maja 201 7 w gmachu głównym KUL odbyła się promocja książek wydanych w Towarzystwie Naukowym KUL pod red. prof. Ryszarda Zajączkowskiego. Dr Edyta Chlebowska i prof. Ryszard Zajączkowski zaprezentowali trzy publikacje będące plonem konferencji zorganizowanych w ostatnich latach przez Katedrę Teorii Kultury i Sztuki przy współudziale Towarzystwa Naukowego KUL oraz Stowarzyszenia  Inicjatyw Naukowych.

 

Przedstawiono trzy książki: Świat kultury Romana Brandstaettera (Lublin 2015), Kulturowy wymiar twórczości Norwida (Lublin 2016), Józef Wittlin – pisarz kulturowego pogranicza (Lublin 2016). Współredaktorem drugiej książki jest o. Cyprian Moryc. Spotkanie odbywało się pod tytułem Słynni – mniej znani, gdyż prelegenci skoncentrowali się na mało rozpoznanych aspektach twórczości wymienionych pisarzy. Celem zainaugurowanej serii jest bowiem prezentacja literatury „źle obecnej”, niesłusznie spychanej na margines życia literackiego w okresie PRL z uwagi na emigracyjny kontekst jej powstania, wymowę religijną lub postawę polityczną autorów. Badania na tym obszarze mają przyczynić się do przywracania kulturze polskiej ważnych, a niesłusznie zmarginalizowanych pisarzy oraz ich dzieł. Norwid, Wittlin i Brandstaetter to pisarze różni, lecz wybitni. Tych dwóch ostatnich można określić jako „późnych wnuków” Norwida, ponieważ jego twórczość była dla nich ważnym punktem odniesienia. Norwid był nie tylko pisarzem, lecz także plastykiem, autorem licznych grafik, rysunków, rycin, akwafort  itp. Jest to bardzo mało znany obszar jego twórczości. Pisarzy tych łączyła z pewnością fascynacja chrześcijaństwem i kulturą śródziemnomorską (tworzoną zwłaszcza w Italii). Każdy z nich nadał jednak swej twórczości własne, niepowtarzalne oblicze. W twórczości Brandstaettera miała wyraźnie ewangelizacyjny charakter. Popularyzował on zwłaszcza Biblię, duchowość franciszkańską i piękno Włoch. W przypadku Wittlina da się zaobserwować skupienie uwagi na godności człowieka i doli wygnańca. Wiele tekstów wszystkich wymienionych autorów nie zostało jeszcze wydanych, a jeszcze więcej czeka na głębsze odczytanie. Przywracanie kulturze dziedzictwa Norwida, Wittlina i Brandstaettera jest obowiązkiem badaczy, edytorów i wydawców.

Zobacz galerię

Autor: Rafał Nawrocki
Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018, godz. 15:26 - Andrzej Zykubek