Promocje dla szkół

  • Formuła "W pakiecie taniej": koszt uczestnictwa jednego ucznia szkoły podstawowej w całym 3-godzinnym bloku zajęć jest tylko o 2 zł większy niż cena jednej godziny (godzinny wykład kosztuje 5 zł, zaś 3-godzinny blok tylko 7 zł);
  • nauczyciele i dorośli opiekunowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie.

Promocje dla pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów KUL

  • Zniżka dla pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów KUL na wszystkie zajęcia wynosi 20%.

Promocje dla Towarzystwa Przyjaciół KUL

  • Zniżka dla członków Towarzystwa Przyjaciół KUL na wszystkie zajęcia wynosi 20%.

Promocje dla aktualnych słuchaczy UO KUL (nie dotyczy słuchaczy KWKR, którzy mają dodatkowe rabaty: patrz niżej)

  • Każda osoba, która w momencie zapisywania się na jakiekolwiek zajęcia z oferty UO KUL jest słuchaczem UO KUL, otrzymuje 5% rabatu na kupowane zajęcia.

Promocje dla słuchaczy Kursu Wyższej Kultury Religijnej

  • Każdemu aktualnemu słuchaczowi KWKR przysługuje 20% zniżki na całą ofertę dla słuchaczy indywidualnych Uniwersytetu Otwartego KUL.

Promocje na zajęcia KWKR

  • pracownicy KUL, członkowie Towarzystwa Przyjaciół KUL, studenci wszystkich uczelni oraz emeryci renciści otrzymują zniżkę 30% (to więcej niż standardowa, tzn. wynosząca 20% zniżka dla osób związanych z uczelnią);
  • osoba polecająca komuś KWKR (jeśli osoba „z polecenia” się rzeczywiście zapisze) otrzymuje 10% zniżki;
  • osoba płacąca za cały rok z góry otrzymuje 10% zniżki.

Rabaty się sumują! Po spełnieniu trzech prostych warunków można uzyskać aż 50% rabatu (np. emeryt polecający komuś kurs i płacący za rok z góry płaci jedynie 120 zł za rok, a więc tylko 1 zł za godzinę.