Aby skorzystać z promocji należy skontaktować się z sekretariatem UO KUL przed dokonaniem wpłaty (telefonicznie 81 445-42-90 lub mejlowo uo@kul.pl lub osobiście Gmach Główny KUL, pok 109a)

Rabaty nie naliczają się automatycznie - odliczenia musi dokonać pracownik, dlatego konieczna jest informacja od Kupującego. Wyjątkiem są promocje dla szkół (pakiet szkolny).

Promocje dla szkół

  • Formuła W pakiecie taniej: koszt uczestnictwa jednego ucznia szkoły podstawowej w całym 3-godzinnym bloku zajęć jest tylko o 2 zł większy niż cena jednej godziny (godzinny wykład kosztuje 5 zł, zaś 3-godzinny blok tylko 7 zł);
  • nauczyciele i dorośli opiekunowie uczestniczą w zajęciach bezpłatnie;
  • formuła Stwórz własne zajęcia: przewidziana jest jedna, dodatkowa, nieodpłatna godzina zajęć prowadzonych przez pracowników Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Promocje dla pracowników KUL, studentów KUL, doktorantów KUL i absolwentów KUL

  • Zniżka dla pracowników, studentów, doktorantów i absolwentów KUL na wszystkie zajęcia wynosi 20%.

Promocje dla Towarzystwa Przyjaciół KUL

  • Zniżka dla członków Towarzystwa Przyjaciół KUL na wszystkie zajęcia wynosi 20%.

Promocje na zajęcia KWKR

  • pracownicy KUL, członkowie Towarzystwa Przyjaciół KUL, studenci wszystkich uczelni oraz emeryci renciści otrzymują zniżkę 30% (to więcej niż standardowa, tzn. wynosząca 20% zniżka dla osób związanych z uczelnią);
  • osoba płacąca za cały rok z góry otrzymuje 10% zniżki;
  • jeśli ktoś poleci drugiej osobie KWKR, zgłosi to odpowiednio wcześniej, a osoba "z polecenia" faktycznie zapisze się na kurs - 10% zniżki 
  • Rabaty się sumują!