Wypromowani doktorzy Katedry Psychologii Emocji i Motywacji

dr Jadwiga Wrońska "Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania reakcji wstrętu" 1995

dr Jolanta Szczurkowska „Postawy patriotyczne i miejsce osiedlenia a preferencje wybranych grup narodowościowych” 1998

dr Joanna Mesjasz „Psychologiczne koszty sukcesu zawodowego” 2001

dr Celina Timoszyk – Tomczak „Konstruowanie własnej przyszłości 2002 (GRANT KBN)

dr Michał Janson „Psychologiczna analiza zemsty” 2003 (GRANT KBN)

dr Agata Błachnio „Psychologiczne determinanty nielojalności w relacjach interpersonalnych” 2005 (GRANT KBN)

dr Edyta Łoboda – Świątczak „Osobowościowe i organizacyjne wyznaczniki stylu sprawowania władzy” 2006

 

dr s. Małgorzata Szcześniak „Psychologiczne wyznaczniki wdzięcznosci w modelu atrybucyjnym" 2008 (Grant MNiSW)

 

dr Dorota Borek-Chudek "Osiągnięcia sportowe a stopień niepokoju u zawodników taekwondo i badmintona"

 

dr Edyta Krukowska "Psychospołeczne uwarunkowania stereotypów i uprzedzeń rasowych"

 

dr Aneta Przepiórka (Grant MNiSW)

 

dr Michał Czakon

 

dr Marcin Demczuk "Zazdrość a satysfakcja ze związku w kontekście wartości i samooceny"

Autor: Agata Błachnio
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2016, godz. 01:06 - Paweł Kot