Prorektor ds. finansów:

 

1) sprawuje nadzór nad majątkiem Uniwersytetu;

2)odpowiada za politykę finansową Uniwersytetu;

3) sprawuje nadzór nad opracowaniem i właściwą realizacją planu rzeczowo-finansowego, z uwzględnieniem planów inwestycji i remontów;

4) sprawuje nadzór nad gospodarką zaopatrzeniową i magazynową Uniwersytetu;

5) sprawuje nadzór nad działaniem procesu kontroli wewnętrznej;

6) odpowiada za współpracę ze związkami zawodowymi funkcjonującymi w Uniwersytecie;

7) dba o sprawy socjalno-bytowe pracowników Uniwersytetu;

8) odpowiada za kształtowanie przedsiębiorczości akademickiej (we współpracy z Prorektorem ds. nauki i kontaktów międzynarodowych);

9) odpowiada za współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi Uniwersytet, w szczególności Fundacją Potulicką, Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Uniwersytecką w

Stalowej Woli oraz Fundacją Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim;

10) sprawuje nadzór nad Wydawnictwem KUL.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2016, godz. 14:22 - Leszek Wojtowicz