o. prof. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv.

 

Profesor, franciszkanin. Urodzony 19 maja 1976 r. w Świdnicy. Magisterium 2001 r., Wydział Teologii KUL, na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego, promotor: o. prof. E. I. Zieliński (KUL), recenzent: o. prof. S. C. Napiórkowski (KUL). Doktorat 16 grudnia 2005 r., Wydział Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki, promotor: prof. S. Kiczuk (KUL), recenzenci: prof. U. Żegleń (UMK), prof. Z. Dywan (KUL). Habilitacja 24 marca 2010 r., Wydział Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, recenzenci: prof. A. Malinowski (UW), prof. A. Wiśniewski (UAM), prof. A. Pietruszczak (UMK), prof. P. Garbacz (KUL).

Od 1 sierpnia 2010 r. jest kierownikiem Katedry Logiki KUL, następcą na tym stanowisku profesorów: ks. Antoniego Korcika (1946-1963), ks. Stanisława Kamińskiego (1963-1975), Ludwika Borkowskiego (1975-1985) i Stanisława Kiczuka (1985-2010).
 
Od 1 września 2012 r. do 16 czerwca 2013 r. był Prodziekanem Wydziału Filozofii. 16 czerwca 2013 r. został wybrany na Dziekana Wydziału Filozofii.
 

W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a w 2017 r. Lubelską Nagrodę Naukową im. Prof. Edmunda Prosta za 2016 rok.

 

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 23 września 2017 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.10.2017, godz. 18:43 - Leszek Wojtowicz