Prorektor ds. ogólnych:

 

1) zastępuje Rektora podczas jego nieobecności w sprawach dotyczących Uniwersytetu;

2) odpowiada za politykę finansową Uniwersytetu;

3) koordynuje politykę personalną w zakresie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi;

4) sprawuje nadzór majątkiem  Uniwersytetu;

5) sprawuje nadzór nad opracowaniem i właściwą realizacją planu rzeczowo-finansowego, z uwzględnieniem planów inwestycji i remontów;

6) sprawuje nadzór nad gospodarką zamówieniową i magazynową Uniwersytetu;

7) odpowiada za współpracę ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na Uniwersytecie;

8) dba o sprawy socjalno-bytowe pracowników Uniwersytetu;

9) odpowiada za kształtowanie przedsiębiorczości akademickiej (we współpracy z Prorektorem ds. nauki i kształcenia);

10) odpowiada za współpracę z fundacjami i stowarzyszeniami wspierającymi Uniwersytet, w szczególności Fundacją Potulicką, Fundacją Rozwoju KUL, Fundacją Uniwersytecką w Stalowej Woli oraz Fundacją Centrum Edukacyjno-Kongresowego w Tomaszowie Lubelskim.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 08.12.2017, godz. 11:15 - Katarzyna Bojko