Prorektor ds. studenckich:

 

1) dba o wychowanie i formowanie studentów i doktorantów w duchu chrześcijańskiego systemu wartości;

2) koordynuje proces wymiany międzynarodowej i krajowej studentów i doktorantów;

3) odpowiada za przygotowanie, modyfikacje i wykonanie regulaminów studiów;

4) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu;

5) odpowiada za współpracę z Duszpasterstwem Akademickim;

6) dba o sprawy socjalno-bytowe studentów i doktorantów oraz nadzoruje proces przyznawania stypendiów;

7) odpowiada za sprawy studentów i doktorantów z niepełnosprawnością;

8) sprawuje nadzór nad działalnością organizacyjną, kulturalną studentów i doktorantów, w tym funkcjonowaniem samorządu studenckiego i doktoranckiego oraz innych organizacji studenckich;

9) sprawuje nadzór nad studenckim ruchem naukowym w Uniwersytecie;

10) sprawuje nadzór nad działalnością rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów i doktorantów;

11) sprawuje nadzór nad wykorzystaniem funduszu pomocy materialnej;

12) sprawuje nadzór nad procedurą przyznawania funduszy dla uczelnianych organizacji studentów i doktorantów;

13) sprawuje nadzór nad działalnością kulturalną Uniwersytetu, w szczególności działalnością teatrów i Chóru Akademickiego;

14) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych;

15) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Centrum Polsko-Chińskiego KUL;

16) sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem Wydziału Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2016, godz. 09:44 - Leszek Wojtowicz