Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z I posiedzenia Rady Doktorantów KUL VII kadencji, które odbyło się w dniu 15 września 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Przewodnicząca RD KUL

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2017, godz. 21:49 - Andrzej Cudo