Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 26 lutego 2016 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016, godz. 11:57 - Andrzej Cudo