Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 3 marca 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Ilona Gumińska

Sekretarz RD KUL

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 23:16 - Andrzej Cudo