Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 4 grudnia 2015. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Justyna Gutka

Sekretarz RD KUL

Autor: Justyna Gutka
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2016, godz. 17:12 - Justyna Gutka