Zapraszamy do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Rady Doktorantów KUL, które odbyło się w dniu 20 stycznia 2017 r. Istnieje możliwość zgłaszania uwag do protokołu za pośrednictwem e-maila RD KUL przez 7 dni od daty publikacji. Przypominamy także, że sprawozdania z poprzednich spotkań dostępne są na bieżąco w zakładce po prawej stronie.

 

mgr Andrzej Cudo

Przewodniczący RD KUL

Autor: Andrzej Cudo
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2017, godz. 00:26 - Andrzej Cudo