Podczas ostatniego posiedzenia Rady Doktorantów KUL przywitaliśmy nowych członków Rady. Szczegóły dotyczące samego posiedzenia znajdują się w protokole. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Autor: Rafał Bil
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2015, godz. 23:35 - Justyna Gutka